• Анотація зміста навчальної дисципліни: Програма курсу «Клінічна фармація» складена відповідно розділу самостійної роботи з освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (первинна спеціалізація – інтернатура)  напряму «1202 фармація».

    Мета навчальної дисципліни є вивчення фармацевтичних та клінічних аспектів лікознавства, головним завданням якої є створення надійних теоретичних  основ і методологічних підходів щодо раціонального застосування лікарських препаратів.

    Guest access: Клінічна фармація