Очна форма навчання

 • The course for the second year students of medical department 

 • Описание курса Информационные технологии (ПО)

  Курс предназначен для студентов иностранцев, которые учатся на подготовительном отделении.
  Курс содержит материалы, которые помогут студентам освоить базовую терминологию по информатике на русском языке для успешного изучения предмета на 1 и 2 курсах медицинского университета.

 • Курс розроблен відповідно програми навчання з дисципліни  «Фармацевтична інформатика» для  провізорів-інтернів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів  вищих  навчальних закладів освіти України ІІІ  –  ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110201 «Фармація» відповідно до освітньо-кваліфікаційної  характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми  (ОПП)  підготовки спеціаліста, що затверджена Галузевим стандартом вищої освіти МОЗ України від 26.03.2004 року та навчального плану, який затверджено наказами МОЗ №259 від 17.05.2008 р. і №544 від 08.07.2010 р.

  Метою викладання дисципліни є оволодіння провізорами-інтернами необхідними теоретичними та практичними знаннями, необхідними для раціонального використання засобів сучасних комп’ютерних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням і використанням у сучасному фармацевтичному виробництві. 

  Завданням дисципліни є формування сукупності знань, умінь і навичок, які забезпечують провізорам-інтернам можливість застосовувати комп’ютерну техніку у своїй  професійній діяльності. 

  Guest access: Фармацевтична інформатика (ФПО, для інтернів з фаху «Загальна фармація»)
 • Курс предназначен для студентов иностранцев, которые учатся на подготовительном отделении и учат русский язык.

  Курс содержит материалы, которые помогут студентам освоить базовую терминологию по информатике на русском языке для успешного изучения предмета на 1 и 2 курсах медицинского университета.

 • Розвиток i впровадження І.т. у фармації є суттєвою складовою процесу інформати­зації державної галузі охорони здоров’я. Основ­ним змістом державної політики інформатизації охорони здоров’я України є нео­бхідні заходи, стратегія i тактика, спрямовані на ліквідаціювідставання охорони здоров’я в галузі інформатизації від передових світових держав i прискорення входження­ в інформаційний пpocтip міжнародного співробітництва з метою підняття­ на сучасний рівень систем практичної меди­цини i фармації, фармацевтичної i медичної освіти, науки. Одним із сучасних прик­ладів застосування І.т. у фармацевтичній практиці є комп’ютерні системи управління­ реаліза­цією ЛП. Такі системи покликані автоматизувати діяльність аптек, допомагаючи виконувати багато рутинних операцій і забезпечуючи функції з організації діяльності аптеки: безпосередній продаж (роздріб) ЛП та виробів медичного призначення; продаж товарів за безготівковим розрахунком (як правило, опт); замовлення і закупівля ЛП у постачальників; інвентаризація товарів; проведення обліку; контроль дотримання­ правил зберігання ЛП; переоцінка і списання товарів та інше...

  Фармацевтический факультет. Заочная форма обучения

  1 курс (фарм. та ТПКЗ - 2,5, 5 та 5,5 років навчання); 2 курс (фарм. та ТПКЗ - 4,5, 5 та 5,5 років навчання)

  Guest access: Інформаційні технології в фармації (заочна форма)
 • Інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення зумовило можливість для її широкого використання фахівцями різних галузей, в тому числі фахівцями фармацевтичної галузі. Дисципліна «Комп'ютерні технології у фармації» присвячена вивченню основ комп'ютерної техніки та інформаційних технологій для вирішення практичних завдань фармації.

  Фармацевтический факультет. Заочная форма обучения

  2 курс (2,5 лет обучения)3 курс (4,5 лет обучения)5 курс (5 и 5,5 лет обучения).

  Guest access: Комп'ютерні технології в фармації (заочна форма)