ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ — сукупність системних i масових cпocoбiв та прийомів обробки інформації в усіх видах діяльності­ людини з використанням сучасних засобів зв’язку, поліграфії, обчислювальної техніки та програмного забезпечення за допомогою прикладної інформатики. I.т. завжди були невід’ємною i суттєвою частиною людської цивілізації. Багатовіковий розвиток людст­ва був пов’язаний з паралельним розвит­ком науки, виробництва, мистецтва та освіти­. В основі І.т. знаходяться тi чи інші технічні­ винаходи (друкарський верстат, телеграф, звукозапис, радіо, телевізор та ін.), які з часом приводили до виникнення грандіозних соціально-технічних структур, що задовольняли інформаційні потреби суспільства (книго­друкування, пошта, електрозв’язок, радіо i телебачення, кінематограф, преса тощо). Винахід ЕОМ, особливо мікpoпpoцecopiв, викликав революційні зміни в I.т. Kpiм того, що ЕОМ є головним засобом автоматизації фізичної розумової праці, комп’ютер за допомогою безпаперового способу діловодст­ва, електронної пошти, машинної графіки, оптичних дисків та безнабірного друку об’єднує існуючі раніше окремо засоби I.тКомп’ютер надає небачених до цього часу гнучкості та можливості взаємно доповнювати одне одного. Практичне використання І.т. формує нову сферу людської діяльності, яка об’єднує обчислювальну техніку, засоби зв’язку, керування i масової інформатизації, що отримала назву «індустрія інформатики».

Sub-categories
1 КУРС
2 КУРС