Допомога абітурієнтам при підготовці до ЗНО

Питання з процесу навчання:
моб. 067 863-99-34
063 984-53-00
e-mail: strogonova@zsmu.zp.ua
(Строгонова Тетяна Василівна)
Сайт Центру дистанційної освіти ЗДМУ:
http://dl.zsmu.edu.ua/

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ !

ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ВІДДАЛЕНИХ ВІД ЗАПОРІЖЖЯ РЕГІОНІВ, ЯКІ
НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ВІДВІДУВАТИ ДЕННІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
ПРОТЯГОМ ЦЬОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З 1 ЖОВТНЯ 2015 ПО ТРАВЕНЬ 2016

ПРАЦЮЮТЬ З-х МІСЯЧНІ ДИСТАНЦІЙНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ З ПРЕДМЕТІВ:
ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО 2015

з метою забезпечення надання рівного доступу абітурієнтів до здобуття
якісної медичної освіти незалежно від місця мешкання та соціального
статусу та пошуку талановитої молоді курси безкоштовні

ЗАРАХУВАННЯ НА КУРСИ ТРИВАЄ ПРОТЯГОМ РОКУ - З 01.10.15 ПО 01.03.16 р.
  • Українська мова та література є конкурсним предметом при вступі до вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти. Програма містить матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року.  Матеріал програми  розподілено за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення».

  • Курс розрахований на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з біології для вступників в медичні вищі навчальні заклади. Допоможе вступникам зрозуміти принципи структури та функціонування біологічних систем, їх індивідуального та історичного розвитку, взаємозв'язок між організмами і середовищем; особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів, грибів, рослин, тварин і людини; основні поняття, закономірності, закони, що стосуються будови, життя і розвитку організмів, єдність органічного світу, біологічних об'єктів, явищ і процесів; виявляти і обґрунтовувати причинно-наслідкові зв'язки в біологічних системах; аналізувати, систематизувати, узагальнювати закономірності живої природи, об'ясненять біологічні явища і процеси.

  • Курс призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Допоможе перевірити знання найважливіших законів і теорій хімії; володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин; вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі; розуміти зв'язки між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин; мати уявлення про найважливіших природних і штучних речовинах: їх будову, способи отримання і області застосування.